Doyenné Saint Kizito

  1. Paroisse Saint Kizito

  2. Paroisse Saint Kiwanuka

  3. Paroisse Saint Jean Apôtre

  4. Paroisse Saint Gonza

  5. Paroisse Saint Bernard